Hier

Komt het filmpje

Ik zou zeggen.. begin te scrollen!

Algemene Aanmelding Collectieve Zorgverzekering

Door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden gaat u gebruik maken van collectiviteitskorting* op uw zorgverzekering via ons consumentenportaal. Leest u onderaan s.v.p. de voorwaarden

Meld u vandaag nog aan!


Door het ingevulde aanmeldingsformulier te versturen geeft u aan gebruik te willen maken van ons consumentenportaal. Het geeft u recht op collectiviteitskortingen bij de aangesloten zorgverzekeraars zoals aangegeven op deze pagina

Wij zetten uw voordelen nog even op een rijtje:

• U blijft gewoon bij uw huidige verzekeraar
• U houdt de huidige zorgpolis
• Gezondheidsvragen zijn niet van toepassing
• Er veranderd niets aan uw manier van declareren
• Per polis kunt u slechts 1 keer gebruik maken van een collectiviteitsregeling
• Korting geldt voor alle premiebetalende gezinsleden

* De collectieve kortingsregelingen zijn bij VGZ niet van toepassing voor de zgn. doelgroep pakketten en de tandartskostenverzekering.
*** CZ kent alleen een collectiviteit kortingsregeling in de werkgevers-werknemers sfeer

 

Onderstaand geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de zorg en de Basisverzekering.

 

Eigen risico

De overheid heeft bepaald dat het eigen risico wordt verhoogd van € 360 naar € 375

Dyslexiezorg

Dyslexiezorg wordt niet meer vergoed vanuit de Basisverzekering. Voortaan regelt uw gemeente dit vanuit de jeugdzorg.

Geestelijke gezondheidszorg

De vergoeding van behandeling door een Orthopedagoog-Generalist en een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is komen te vervallen.

In 2015 valt de langdurige geestelijke gezondheidszorg onder de zorgverzekeringswet in plaats van onder de AWBZ. Kijk voor meer informatie op www.hoeverandertmijnzorg.nl

Hulpmiddelen

Voor sommige hulpmiddelen is de eigen bijdrage en de maximale vergoeding gewijzigd:

– Allergeenvrije schoenen: €141,50 wordt €140,50.
– Lenzen en brillen: € 54,50 wordt € 55,50 €109 wordt €111.
– Orthopedische schoenen: €141,50 wordt € 140,50 € 71, – wordt € 70, –
-Pruiken: €409 wordt €414,50.

Kraamzorg (eigen bijdrage)

De eigen bijdrage voor kraamzorg bij u thuis wordt € 4,15 (was € 4,10).

Kosten boven € 117,50 per dag, voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling zonder medische noodzaak, zijn voor uw rekening (was € 116,50).

Revalidatie

De geriatrische revalidatie moet binnen een week aansluiten op het ziekenhuisverblijf (in plaats van per direct).

Transplantatie (donor)

Een orgaandonor krijgt recht op vergoeding van de reiskosten ten laste van zijn eigen zorgverzekering in plaats van ten laste van de verzekering van de ontvanger van het orgaan.

Verloskundige zorg

De combinatietest zonder medische indicatie komt te vervallen.
Voor prenatale diagnostiek geldt het verplicht eigen risico niet meer

Wijkverpleegkundige zorg

Verpleging en verzorging aan huis verleend door een (wijk)verpleegkundige en wijkziekenverzorgende wordt voortaan vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit was in 2014 verzekerd in de AWBZ.

Veranderingen in de langdurige zorg (AWBZ)

Vanaf 1 januari 2015 is ondersteuning die mensen thuis nodig hebben, zoals begeleiding en dagbesteding, een taak van de gemeente. Hetzelfde geldt voor dyslexiezorg.

Uw zorgverzekeraar regelt voortaan verpleging en verzorging bij u thuis. Ook de zorg voor zintuigelijk gehandicapten gaat voortaan via de zorgverzekeraar.

Mensen die veel langdurige zorg nodig hebben (bijvoorbeeld mensen met vergevorderde dementie, een ernstige beperking of een ernstige psychische stoornis en mensen in een zorginstelling) blijven zorg ontvangen via het zorgkantoor.

Voor iedereen is er straks maatwerk, want de overheid wil dat zorg en ondersteuning goed aansluiten op wat mensen nodig hebben.

Kijk ook eens op de site van de overheid www.hoeverandertmijnzorg.nl

 

 

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen over onze collectieve zorgverzekeringen? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens: